Offering a (modestly paid) internship at Vaniitas

— Apply before October 1st —

 

You’ve asked me multiple times and finally, here it is!

I am looking for someone to help me out at the store.

Please read the full vacancy below.

ENGLISH

Internship at Vaniitas

 

Wanted: Jack(y) of all trades, master of none

 

Job description: I am looking for a long-time intern/student to help at the store. Having a store is not so glamorous as it seems, so be prepared for menial work. You will start with these tasks:

 

 • steaming garments
 • dressing mannequins
 • taking pictures
 • measuring garments
 • pick up clothing from the drycleaners, cobbler and post office
 • package orders
 • bring packages to the post office.

 

In a later stadium, you’ll get to style looks, maintain the social media channels and send out newsletters.

 

The studio is based in my house in Geel. It is a five-minute walk from the train and bus station, therefore, a car is not necessary. Transportation costs will not be refunded.

 

Working hours:  I will need you one day a week (Friday or Saturday, in agreement). The hours will fluctuate between 4 to 8 hours a day. I will also need your help during school holidays, so you’ll need to stay in Belgium.

 

What you’ll get: Because I don’t believe in unpaid internships, you’ll start at 5€/hour (which will go up with experience). Additionally, you’ll get a vegan lunch and discount at the store.

You’ll get experience in dating and selecting clothing, clothing care, studying archival garments (fabrics and construction), fashion history. You’ll learn how to use programs such as Photoshop, Mailchimp, social media, WordPress.

Bonus: playtime with my cats, some homegrown fruits and veggies and good coffee!

 

Job requirements: an interest in fashion, on a personal or professional level. Experience with photography. Experience working a menial job. You should be in fit physical condition. Speaking and writing English is a requirement. (Dutch would be nice too) A fellow vegan or vegetarian would be nice.

 

CV: All resumes should be sent to [email protected], in English, before October 1st 2019. Please include ‘job application’ in the title. Please list your (previous) non-fashion related student jobs (cleaning, factory worker, waitressing). Tell me a little bit about yourself too. Not a ‘my weakness is that I’m a perfectionist’ but a personal anecdote, your hobbies, your life aside from work/school…

 

Selection process: If you’re selected, we’ll meet for a casual coffee to see if we match. This will be in Antwerp or in Geel. Everyone that’s not selected, will get notified by email.

 

I will select based on competence, but personality too. There will be positive discrimination for:

 

 • LGBTQ+ people
 • people of color
 • women

 

 

Thank you in advance for the interest,

 

Greetings,

Nathalie

DUTCH
Vacature: stage bij Vaniitas

 

Gezocht: een manusje van alles

 

Jobbeschrijving: Ik ben op zoek naar een stagiair/jobstudent die voor lange termijn kan helpen bij Vaniitas. Een kledingwinkel uitbaten is niet zo glamoureus als het lijkt, dus wees voorbereid op saai werk. Je begint met de volgende taken:

 

 • Kledij stomen
 • Paspoppen aankleden
 • Kledij fotograferen
 • De afmetingen van de kledingstukken noteren
 • Kledij ophalen bij de droogkuis, schoenmaker of postkantoren
 • Bestellingen inpakken
 • Pakjes naar de postkantoren brengen

 

In een later stadium mag je looks stylen, de sociale media beheren en nieuwsbrieven verzenden.

 

De studio ligt in mijn woning in Geel, 5 minuten van het trein-en busstation, dus een wagen is niet nodig. Vervoerskosten worden wel niet terugbetaald.

 

Werkuren: Ik heb je één dag per week nodig. Vrijdag of zaterdag, in overleg. De werkuren variëren tussen 4 en 8 uren per dag. Ik heb ook je hulp nodig tijdens schoolvakanties, dus je moet in België verblijven.

 

Wat je terugkrijgt: Omdat ik niet geloof in onbetaalde stages, begin je aan 5€ per uur (wat mettertijd zal mee evolueren). In aanvulling wordt er een vegan lunch voorzien en je krijgt ook een fikse korting in de winkel.

Je krijgt ervaring in het dateren en selecteren van kledij, het verzorgen en het bestuderen van museumstuks, modegeschiedenis. Je leert programma’s te gebruiken zoals Photoshop, Mailchimp, sociale media, WordPress.

Bonus: speeltijd met de katten, groentjes uit de moestuin en goede koffie!

 

Jobvereisten: een interesse in mode, op een persoonlijk of professioneel niveau. Ervaring met fotograferen. Ervaring als jobstudent in andere sectoren. Je moet wel in goede fysieke conditie zijn. Engels spreken en schrijven is een vereiste. (Nederlandstalig zijn is een plus.) Een mede-vegan of vegetariër zou aangenaam zijn.

 

CV: CV’s moeten voor 1 oktober 2019 per email gestuurd worden naar [email protected], in het Engels. Vermeld ‘sollicitatie’ als onderwerp. Lijst ook je (vorige) niet-modegerelateerde studentenjobs op. (poetsen, bandwerk, horeca). Vertel me ook een beetje over jezelf. Niet een ‘mijn grootste zwakte is mijn perfectionisme’, maar een persoonlijke anekdote, je hobbies, je leven naast werk/school…

 

Selectie: Indien je geselecteerd wordt, gaan we een koffietje drinken om te kijken hoe het matcht. Dit kan enkel in Antwerpen of Geel. Als de vacature reeds gevuld is, wordt je hiervan ook op de hoogte gebracht.

 

Er wordt geselecteerd op basis van competentie, maar ook persoonlijkheid. Er wordt ook positief gediscrimineerd voor:

 

 • Mensen uit de LGBTQ+ community
 • Autochtonen, of mensen van vreemde origine
 • Vrouwen

 

 

Alvast bedankt voor de interesse

 

Groeten,

Nathalie